;

Редакција

Clanovi redakcije
Jerej Vladimir Zamahajev
Svetlana Velmar-Jankovic
Dragan Lakicevic
Tiodor Rosic
Moso Odalovic
Nevenka PjevacJerej Vladimir Zamahajev

Чланови редакције:

Јереј Владимир Замахајев

Светлана Велмар-Јанковић

Драган Лакићевић

Тиодор Росић

Мошо  Одаловић

Невенка Пјевач

Невена Витошевић

Љубивоје Ршумовић

.

.