;

ПРВЕ СРПСКЕ ЗАСТАВЕ

Датум : 12.03.2010.

Број :
Које боје су биле прве српске заставе?
Најстарији сачувани подаци о бојама српске заставе односе се на стег (заставу) краља Владислава (1232-1243) сина Стефана Првовенчаног и синовца Светог Саве.
Према једном дубровачком документу из 1281. године – који садржи опис драгоцености и предмета које су у трезору у Дубровнику оставили на чување син краља Владислава жупан Деса и удовица, краљица Бeлослава, застава је била од црвене и плаве свиле: „vexillium unum de zendato rubeo et blavo”; али у овом спису сама застава није подробниje описана (Јиричек: Историја Срба, 107).
Класичан облик старе српске заставе какав народ спомиње у народним песмама је „крсташ барјак” — застава која на себи има знак крста као своје карактеристично обележје.
У току дугих векова ропства сачувано је сећање на немањићке заставе, на стару славу и државу, па су и заставе у Првом срском устанку биле црвене и плаве или само црвене.

Које боје су биле прве српске заставе?

zastava1Најстарији сачувани подаци о бојама српске заставе односе се на стег (заставу) краља Владислава (1232-1243) сина Стефана Првовенчаног и синовца Светог Саве.

Према једном дубровачком документу из 1281. године – који садржи опис драгоцености и предмета које су у трезору у Дубровнику оставили на чување син краља Владислава жупан Деса и удовица, краљица Бeлослава, застава је била од црвене и плаве свиле: „vexillium unum de zendato rubeo et blavo”; али у овом спису сама застава није подробниje описана (Јиричек: Историја Срба, 107).

zastava2Класичан облик старе српске заставе какав народ спомиње у народним песмама је „крсташ барјак” — застава која на себи има знак крста као своје карактеристично обележје.

У току дугих векова ропства сачувано је сећање на немањићке заставе, на стару славу и државу, па су и заставе у Првом срском устанку биле црвене и плаве или само црвене.

Претходна страна
Насловна страна новог броја