;

За ликовно стваралаштво награђени су:

Датум : 23.09.2009.

Број :

За циклус старозаветних прича из ОШ „Кадињача” Лозница награђени су; 1. Филип Иг- њатовић 4/2; 2. Христина Грујућ 4/2; 3. Адријана Гаврић; 4. Тамара Саватић; 5. Емилија Су- ботић 4/2; 6. Милана Парић; За циклус „Срна у изгубљеном рају”: 7. Јелена Стојановић 5. р. ОШ „Вук Караџић” Врање; 8. Анастасија Стоилковић 3/5 ОШ Б. Радићевић” Бујановац; 9. Симонида Величковић, 8.р. ОШ „Б. Радичевић” Трговиште; 9. Сандра Коматовић 3. р. 10. Иван Коматовић, 3. Р. Из: ОШ „Олга Милутиновић” Лешево; Из ОШ „Браћа Вилотијевић” Краљево: 11. Марија Ашанин 3/1; 12. Вукашин Ђорђевић 1/1; 12. Андријана Станковић 2/4 ОШ „Радоје Домановић” 13. Димитрије Корнарос 3/2, Шабац; 14. Вељко Филиповић 2/3 ОШ „Иван Горан Ковачић” Нишка Бања; 15. Милош Тодоровић 3/1 ОШ „Лепосавић” Лепосавић; 16. Вук Иванишевић, Београд; 17. Младен Тричковић, 2/1, ОШ „Сретен Младеновић– Мика”, Ниш; 18. Ана Христов, 4/3, ОШ „Драгојло Дудић”, Мали Мокри Луг; Из ОШ „Витановац”, Ви- тановац: 19. Магдалена Радојевић, 2. разред; 20. Милица Јелић, 3. разред; 21. Филип Јелић, 4. разред; 22. Габријела Бачалановић, 2. разред и 23. Ненад Јовановић, 4. разред; 24. Сла- вица Ђокић, 4/2, ОШ „Анта Богићевић”, Лозница; 25. Борка Благојевић, 2/2, ОШ „Кадиња- ча”, Лозница; Из ОШ „Вук Караџић”, Врање: 26. Софија Поповић, 1/3; 27. Маријана Стојановић, 1/4; 28. Теодора Костић, 4/1; 29. Александра Павићевић, 8/3, ОШ „Коста Абрашевић”; 30. Драгана Јовановић, 5/2, ОШ „Раде Драинац”, Борча; 31. Катарина Радуловић, 7. разред, ОШ „Таковски устанак”, Таково; 32. Ивана Туловић, 6/3, ОШ „Краљ Александар”, Горњи Ми- лановац; 33. Марта Милићевић, 4/1, ОШ „Браћа Вилотијевић”, Краљево; 34. Дубравка Јо- вичић, 4/4, ОШ „Анта Богићевић”, Лозница; Из ОШ „Кадињача”, Лозница: 35. Вељко Алек- сић, 2/4; 36. Милица Милић, 7/1; 37. Ана Кнежевић, 2/2; 38. Јелена Милић, 4/1; 39. Љубица Мирковић, 4/1; Из ОШ „Драган Херцог”, Београд: 40. Миљана Петер, 3. разред; 41. Јелена Крачуновић; 42. Марко Атанасов, 4. разред; 43. Лука, 2/1, ОШ „П. П. Његош”; 44. Кристи- на Јањић, 5/4, ОШ „Радоје Домановић”. Дамјана Кондић /5 година/ Нови Сад; 45. Николи- на Шиљковић 4. р. ОШ „Кадињача” Лозница; 46. Стојковић Тијана 5/5 ОШ „Предараг Девеџић”; 47. Милан Станојковић 7.разред ОШ Вук Караџић” Левосоје; 48. Јулијана, Христина и Јустин Илић, Београд; 49. Филип Јелић 4.р. ОШ „Витановац” Шумарице (издвојено одеље- ње); 50. Лазар Стевановић 3. разред ОШ „Ђорђе Јовановић” Селевац – Брдњак.

За литерарно стваралаштво награђени су:

1. Ана Лукић 3/3 ОШ „Анта Богићевић” Лозница; 2. Милош Ћирић 4/4 ОШ „Дубрава”, Књажевац; 3. Андријана Ђурђевић 6/2 ОШ „Радомир Лазић, Азања; 4. Милена Младеновић 7/5 ОШ „Вук Караџић” Бобиште, Лесковац; 5. Маја Ристић 8/1 ОШ „Никола Тесла” Пилица, Р. Српска; 6. Марија Ашанин, 3/1 ОШ „Браћа Вилотијевић” Краљево; 7. Исидора Миловано- вић 5/1 ОШ „А, Богићевић” Лозница; 8. Теодора Павловић 3/2 ОШ „Чибуковачки партиза- ни” Краљево; 9. Валентина Крунић 6/1 ОШ „Драган Херцог”; 10. Тијана Кузмић 6/1 ОШ „Р. Лазић” Азања; 11. Теодора Петковић 5/3 ОШ „Вук Караџић” Врање; 12. Анђела Андрић 6/3 ОШ „Браћа Барух, Београд; 13. Никола Станимировић 5/4, и 14. Лидија Марковић 4/2 ОШ
„Радоје Домановић” Врање; 15. Милош Ненадовић 5/3 ОШ „Ната Јеличић” Шабац; 16. Не- да Пајовић 8/2 ОШ „Б. Вилотијевић” Краљево; 17. Далибор Маринковић 3. Р. ОШ „Б. Ради- чевић” Врабовац код Ниша; 18, Теодора Марковић” 5/1; и 19. Давид Лукић 4/3 ОШ „А. Бо- гићевић” Лозница; 20. Николина Манчић, 5/2 ОШ „Вук Караџић”

Претходна страна
Насловна страна новог броја