;

Да ли постоји зло?!

Датум : 21.06.2010.

Број :
Једног дана професор на факултету је одлучио да са студентима започне расправу. Питао је:
– Да ли је Бог створио све што постоји? Студенти су у глас рекли да јесте.
– Баш све? – питао је професор. – Да, све – био је одговор студената. – У том случају, створио је и зло, зар не?
Јер, зло постоји – рекао је професор. Студенти су заћутали, нису имали одговор
на то питање. Професор је био одушевљен јер је пока-
зао да је вера само мит. Одједном, један студент је подигао руку
и питао: – Могу ли ја нешто Вас да питам, профе-
соре? – Наравно – одговорио је професор. – Да ли постоји хладноћа? – Наравно, колега. Зар никад нисте осје-
тили хладноћу? – Заправо, професоре, хладноћа не посто-
ји! Према ономе што смо учили из физике, хладноћа је одсуство топлоте. Може се само посматрати да ли објекат има и да ли предаје енергију и своју топлоту на друге објекте. Без топлоте, предмети су инертни, не реагују. Значи хладноћа не постоји.
Ми смо створили термин ХЛАДНО да бисмо објаснили одсуство топлоте.
– А тама? наставио је студент. – Она исто постоји – рекао је професор. – Опет грешите, господине. Тама је потпу-
но одсуство светлости. Можемо проучавати светлост и осветљење, али не и таму. Николсова призма показује мноштво различитих боја на које се светлост разлаже у зависности од таласне дужине. ТАМА је термин који смо ми створили да објаснимо потпуно одсуство светлости.
И коначно, студент је питао: – А зло, професоре, да ли постоји зло?
Професор је ћутао.
Студент је наставио: – Бог није створио зло! Зло је одсуство Бо-
га у човековом срцу, оно је одсуство љубави, човечности и вере. Љубав и вера су као топлота и светлост. Они постоје. Њихово одсуство доводи до зла.
Сада је професор умукнуо. Студент се звао Алберт Ајнштајн.
Илустровала Сара Илић

zlo

Једног дана професор на факултету је одлучио да са студентима започне расправу. Питао је:

– Да ли је Бог створио све што постоји? Студенти су у глас рекли да јесте.

– Баш све? – питао је професор. – Да, све – био је одговор студената. – У том случају, створио је и зло, зар не?

Јер, зло постоји – рекао је професор. Студенти су заћутали, нису имали одговор на то питање. Професор је био одушевљен јер је показао да је вера само мит.

Одједном, један студент је подигао руку и питао:

– Могу ли ја нешто Вас да питам, професоре?

– Наравно – одговорио је професор.

– Да ли постоји хладноћа?

– Наравно, колега. Зар никад нисте осјетили хладноћу?

– Заправо, професоре, хладноћа не постоји! Према ономе што смо учили из физике, хладноћа је одсуство топлоте. Може се само посматрати да ли објекат има и да ли предаје енергију и своју топлоту на друге објекте. Без топлоте, предмети су инертни, не реагују. Значи хладноћа не постоји.

Ми смо створили термин ХЛАДНО да бисмо објаснили одсуство топлоте.

– А тама? наставио је студент.

– Она исто постоји – рекао је професор.

– Опет грешите, господине. Тама је потпуно одсуство светлости. Можемо проучавати светлост и осветљење, али не и таму. Николсова призма показује мноштво различитих боја на које се светлост разлаже у зависности од таласне дужине. ТАМА је термин који смо ми створили да објаснимо потпуно одсуство светлости.

И коначно, студент је питао:

– А зло, професоре, да ли постоји зло?

Професор је ћутао.

Студент је наставио:

– Бог није створио зло! Зло је одсуство Бога у човековом срцу, оно је одсуство љубави, човечности и вере. Љубав и вера су као топлота и светлост. Они постоје. Њихово одсуство доводи до зла.

Сада је професор умукнуо.

Студент се звао Алберт Ајнштајн.

Илустровала Сара Илић

Претходна страна
Насловна страна новог броја